Poznanie prawdy – Boże Słowo w opozycji do tradycji